Mikä on SCOP-arvo?


SCOP-arvo, joka annetaan ilmalämpöpumpuille, on energiatehokkuus mitattuna koko vuoden ajalta (Seasonal Coefficient Of Performance). SCOP 5.1 tarkoittaa, että jos lämpöpumppuun syötetään 1 kW sähköä, niin lämpöpumppu tuottaa 5.1kW lämpöä. Arvo siis kuvastaa pumpun hyötysuhdetta.

SCOP-arvo perustuu Keski-Euroopassa tehtyihin mittauksiin eivätkä siten täysin vastaa meidän kylmiä olosuhteitamme. Kaikki valmistajat ovat velvoitettuja ilmoittamaan Keski-Euroopan mitta-arvot. Pumpuille on myös olemassa Pohjois-Eurooppaan soveltuva SCOP-testi, mutta harvat valmistajat ilmoittavat tai tekevät tämän. Pohjois-Euroopan SCOP-arvo on yleensä noin 3-4 riippuen koneesta.

Jos lasketaan takaisinmaksuaika talolle, joka kuluttaa noin 20000 kWh vuodessa lämmitykseen siten, että ilmalämpöpumppu kattaa noin puolet lämmitystarpeesta ja ilmalämpöpumpun SCOP on 3.5. saadaan 10000kWh/3.5 = 2857 kWh, eli noin 7000 kWh säästöt vuodessa. Tässä teoreettisessa esimerkissä ilmalämpöpumppu voi maksaa itsensä takaisin alle kolmessa vuodessa tämän päivän sähköhinnoilla (14 c/kWh) sisältäen siirtomaksut ja verot.


TERMIEN/LYHENTEIDEN SELITYKSIÄ


COP = Coefficient Of Performance.

Kertoo ilmalämpöpumpun hyötysuhteen tietyssä lämpötilassa. Ilmoitettaessa lukuna kertoo hyötysuhteen ulkoilman ollessa +7.


SCOP = Seasonal Coefficient Of Performance.

Kertoo ilmalämpöpumpun keskimääräisen hyötysuhteen tietynlaisessa ilmastossa. EU:ssa ilmoitettava energiamerkinnässä lauhkealle, keskimääräiselle sekä kylmälle ilmastolle ja erikseen lukuna keskimääräiselle ilmastolle. Suomi kuuluu kylmään ilmastovyöhykkeeseen.


EER = Energy Efficiency Ratio.

Kertoo ilmalämpöpumpun jäähdytyksen hyötysuhteen tietyssä ulkolämpötilassa.


SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio.

Kertoo ilmalämpöpumpun keskimääräisen hyötysuhteen jäähdytyksessä tietynlaisessa ilmastossa. Suomi kuuluu kylmään ilmastovyöhykkeeseen.


Innova Ilmalämpöpumppu